П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 
 246460 
 Начална страница  
 Военен съд - гр. Пловдив

Военен съд – Пловдив има нова интернет страница  на адрес:   https://plovdiv-vs.justice.bg/    

                                                 

  

Военен съд - Пловдив

гр. Пловдив,  ул. "Д-р Г.М. Димитров" № 28
тел: 032/ 621 242;  факс: 032/ 621 126 
БУЛСТАТ: 129004617

      Военен съд - Пловдив обявява на вписаните адвокати от АК - Пловдив, че е реализиран електронен обмен на документи през софтуерната система "Удостоверител на документи". Изпращането на документи ще става чрез получаване на заявление по образец, качено на сайта на съда.
   Военен съд Пловдив обявява, че от електронната поща voenensd@gmail.com могат да бъдат изпращани електронно единствено незаверени копия на протоколи, определения, разпореждания, решения, присъди и мотиви по наказателни дела в зависимост от заявеното от страните.

      Във Военен съд Пловдив таксите по тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, се събират по три начина:
       -  чрез пос терминал в съда;
       -  в брой на касата в съда;
       -  по сметка; 
Банкова сметка
При внасяне на държавни такси, глоби и разноски:
УниКредит БулБанк      IBAN: BG14UNCR75273154675701; 
        BIC: UNCRBGSF

При внасяне на гаранции:
     УниКредит БулБанк      IBAN: BG14UNCR75273354675733;         
                                                  BIC: UNCRBGSF

 

Съдебна зала

Деловодство

 

 

 

 English 
Military court - Plovdiv
Военно-апелативния съд 
Военно-апелативния съд
гр. София
Военно-окръжна прокуратура 
Военно-окръжна прокуратура
гр. Пловдив
Военни съдилища 
Военни съдилища
София, Сливен
Адвокатски колегии 
Адвокатски колегии
Връзки 
Интернет страници
Третата власт отвътре 
Третата власт отвътре
гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР