П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Вътрешни правила  
 Вътрешни правила на Военен съд - Пловдив


                                                    Правила за образуване и разпределение на делата 


Правила  за публикуване на съдебните актове 


   Правила за достъп до обществена информация 

  Отчет за дейността на Военен съд - Пловдив по ЗДОИ за 2018 г.  >>>


 Бюджет на Военен съд - Пловдив за 2019 г.

 

 

 



гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР