П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 English  
 Military court - Plovdiv

Military court - Plovdiv

Plovdiv, 28  Dr. G.M. Dimitrov
Tel: 00359 32 621242; Fax: 00359 32 621126
BULSTAT (UIC): 129004617
 
 
 
        Military court Plovdiv declares that only non-certified copies of protocols, orders, judgments, convictions and motives in criminal cases may be sent electronically by e-mail voenensd@gmail.com, depending on the parties.
 
           In the Military court Plovdiv, the fees under tariff No 1 to the State Fees Act for the fees collected by the courts, the prosecutor s office, the investigation services and the Ministry of Justice are collected in three ways:
        - through a pos terminal in the court;
        - cash in the court;
        - on account;

 Bank account
On payment of state fees, fines and expenses:
       UniCredit Bulbank   IBAN: BG14UNCR75273154675701;
         BIC: UNCRBGSF

When depositing guarantees:
      UniCredit Bulbank   IBAN: BG14UNCR75273354675733;
         BIC: UNCRBGSF

 

 

                                                   

 

 

 

 гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР