П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдии  
 Съдии

 Полковник Румен Георгиев Катрев

– военен съдия от 19.06.1987 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полковник Стойко Драганов Спасов
– военен съдия от 02.11.1998 год.

 

 

Подполковник Величка Захариева Влашева
– военен съдия от 25.05.2005 год.

 

 

Капитан Даниел Атанасов Луков
– военен съдия от 16.05.2012 год.

 

 

 гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР