П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Адвокатски колегии  
 Адвокатски колегии

Aдвокатска колегия - Пловдив:
гр.Пловдив бул. Шести септември № 163
http://pak.lex.bg
телефон: 032/ 623 138


Aдвокатска колегия - Пазарджик:
гр.Пазарджик ул. Цар Самуил № 28
http://pzak.lex.bg
телефон: 034/ 445 853


Адвокатска колегия - Хасково:
гр.Хасково ул. Хан Кубрат № 8 ет. IV
http://hak.lex.bg
телефон: 038/ 664 330


Адвокатска колегия – Стара Загора:
гр.Стара Загора ул. Кольо Ганчев № 64
http://stak.lex.bg
телефон: 042/ 622 526


Aдвокатска колегия - Кърджали:
гр.Кърджали бул. Беломорски № 42
http://kak.lex.bg
телефон: 0361/ 6 25 36


Aдвокатска колегия - Смолян:
гр.Смолян бул. България № 16
http://smak.lex.bg
телефон: 0301/ 6 56 61гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР