П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Дела с особен обществен интерес
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове  
 ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
НОХД, НЧХД, АНД, ЧНД

Наказателни дела / Наказателни дела с частен характер 

                                    2018 година                     

                                    2019 година 


Административни наказателни дела

                                    2018 година    

                                     2019 година


Частни наказателни дела

                                                 2018 година    

                                                 2019 година

                         

 гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР